HELGI THORSSON
'CAT IN THE SACK'-HELGI THORSSON-SAINT MAISON
HELGI THORSSON
2015
ACRYLIC ON CANVAS
200 x 200 cm
'HOT SEASON'-HELGI THORSSON-SAINT MAISON
HELGI THORSSON
2011
ACRYLIC ON CANVAS
170 x 190 cm
'12-3-6-9'-HELGI THORSSON-SAINT MAISON
HELGI THORSSON
2011
ACRYLIC ON CANVAS
19 x 20 cm
'CAMPING'-HELGI THORSSON-SAINT MAISON
HELGI THORSSON
2019
INK ON PAPER
21 x29.7 cm
'BBQ'-HELGI THORSSON-SAINT MAISON
HELGI THORSSON
2019
INK ON PAPER
21 x29.7 cm
'NEW BORN'-HELGI THORSSON-SAINT MAISON
HELGI THORSSON
2019
INK ON PAPER
21 × 29.7 cm
'FROM ABROAD'-HELGI THORSSON-SAINT MAISON
HELGI THORSSON
2020
INK ON PAPER
29.7 x 42 Cm