KE ZHANG
'THE PRECIOUS DUST'-KE ZHANG-SAINT MAISON

KE ZHANG

2020

OIL ON CANVAS

160 x 180 cm

'LIAR'-KE ZHANG-SAINT MAISON

KE ZHANG

2019

OIL ON CANVAS

60 x 80 cm

'THE PRECIOUS DUST'-KE ZHANG-SAINT MAISON

KE ZHANG

2020

OIL ON CANVAS

30 x 40 cm

'TRANSIENT JOY'-KE ZHANG-SAINT MAISON

KE ZHANG

2020

OIL ON CANVAS

30 x 40 cm

'UNTITLED'-KE ZHANG-SAINT MAISON
KE ZHANG
2020
OIL PAINTING
15 x 25 cm