MOMO GORDON
'MIRROR'-MOMO GORDON-SAINT MAISON

MOMO GORDON

2020

GRAPHITE ON HANDMADE PAPER

30 x 22 cm

'CANDLES'-MOMO GORDON-SAINT MAISON

MOMO GORDON

2020

GRAPHITE ON HANDMADE PAPER

17 x 16 cm

'MINI SPOTS INTERIOR'-MOMO GORDON-SAINT MAISON

MOMO GORDON

2020

GRAPHITE ON HANDMADE PAPER

38 x 33 cm

'MORTAL SHELLS'-MOMO GORDON-SAINT MAISON

MOMO GORDON

2020

GRAPHITE AND COLORED PENCIL ON HANDMADE PAPER

33 x 30 cm

'MY ANGEL OF LOVE, HE ONLY ANSWERS TO ME'-MOMO GORDON-SAINT MAISON

MOMO GORDON

2020

GRAPHITE AND COLORED PENCIL ON HANDMADE PAPER

33 x 30 cm

'CANDLE AND COUCH'-MOMO GORDON-SAINT MAISON

MOMO GORDON

2020

GRAPHITE AND GOUACHE ON HANDMADE PAPER

35 x 30 cm

'SOMETHING TO BELIEVE'-MOMO GORDON-SAINT MAISON

MOMO GORDON

2020

GRAPHITE ON HANDMADE PAPER

30 x 22 cm